Meny Stäng

På trivselskolor ska barn och unga vara aktiva och inkluderande!

Trivselledare är elever som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna. 1450 grundskolor i Norge, Sverige och på Island deltar i programmet. Visste du att ca 370 000 barn och ungdomar har en trivselledare på sin skola?

Trivselraster på Bälinge skola i Uppsala

Ellen Hollinggård och Pernilla Winder, Trivselansvariga på Bälinge skola berättar om deras arbete med TL på sin skola. 
"- Det är så bra att alla får vara med, man har alltid någonstans att gå!" /Elev
Tips: Efter utbildningen kör Bälinge skola en kick-off på skolan, där man presenterar de nya TL-ledarna, terminens dans och några väl utvalda lekar. 

Se inslaget! Klicka här!
quote marks

”Vår upplevelse är att Trivselledarna fungerar mycket bra hos oss och att deras verksamhet bidrar till elevernas, trygghet, trivsel och god kamratskap. Det bidrar även till att lekarna och aktiviteterna på rasterna skapar kontakter över klassgränserna och att eleverna har något att göra. Vi hyllar detta mycket och ser även att eleverna som leder lekarna och aktiviteterna verkligen växer med uppgiften” 2017-11-29

Sandie Sandquist Rektor Höglandsskolan