Frågor och svar

Grundskolan 7-9

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om programmet. För F-6, se frågor & svar för Grundskolan F-6. Om du inte hittar svaret på dina frågor, ta kontakt med oss på programmet genom kontaktformuläret som du hittar under kontakt på hemsidan. Det går också givetvis bra att kontakta oss på mail post@trivselledare.se


 1. Hur anmäler sig skolan för att vara med i programmet?
 2. Varför aktivitet på högstadiet??
 3. Varför söker eleverna om att bli trivselledare på högstadiet?
 4. Vem kan söka att bli Trivselledare?
 5. Hur motiveras eleverna till att söka?
 6. Vilken uppföljning får pedagogen som har ansvar för trivselledarna från Trivselprogrammet?
 7. Vilken utbilding får eleverna från Trivselprogrammet?
 8. Hur och hur ofta skall trivselledarna följas upp från skolan?
 9. Vad gör man när det är dåligt väder vintertid och de flesta vill vara inne?
 10. Var kan man hitta förslag till aktiviteter på högstadiet?
 11. Hur många trivselledare rekommenderar Trivselprogrammet att man har på högstadiet?
 12. Vem väljer ut vem som får vara trivselledare?
 13. Får man några fördelar av att vara trivselledare?
 14. Är Trivselprogrammet ett antimobbningsprogram?
 15. Vad kostar det att vara med i Trivselprogrammet?


Trivselledarprogrammet är ett lågkostnadsprogram som drivs i en nätverksmodell. Ett nätverk består vanligen av minst tre skolor inom samma geografiska område. En skola som vill delta i programmet, har då tre möjligheter:

1) Bjud med andra skolor i samma stadsdel/lokala närhet (minst två skolor utöver initiativtagare), så att de bildar ett nätverk ...

eller ...

2) Länka/införliva skolan i ett TL-nätverk inom samma geografiska område. Detta är viktigt eftersom skolans Trivselledarelever träffas två gånger under läsåret på utbildningsdag där de lär sig en mängd aktiviteter och utbildas i rollen som Trivselledare. Avståndet en väg (till ett befintligt nätverk) bör därför inte vara mer än 60-90 minuter med buss för eleverna. Dessutom möter de vuxna TL-ansvariga varandra på nätverksmöten (åtminstone) två gånger per läsår. Förteckningen över medlemsskolor finns under "Om programmet".

eller ...

3) Tag kontakt med oss och anmäl ditt intresse så försöker vi att bjuda in närbelägna skolor till ett informationsmöte på din skola.

Trivselprogrammet erbjuder gratis presentation av programmet på rektorsgruppsmöten/ledningsgruppsmöten. Presentationer för enskilda skolor (för skolledning, och eventuellt också föräldraföreningar och brukarråd samt elevråd) erbjuds i en del fall. Förfrågan skickas tillpost@trivselledare.se

Registreringen kan göras på webbens förstasida via knappen "Anmälan" (även via "Om programmet" och "Anmälan") eller direkt i anslutning till någon av våra presentationer.Till toppen


2. Varför aktivitet på högstadiet?

EnligtVärldshälsoorganisationen(WHO) bör barn och ungdomar vara aktiva minst 60minuter varje dag (2010). Tyvärr är det långtifrån alla som når upp till det.Enligt Folkhälsomyndighetens undersökning om skolbarnshälsovanor (2013/2014)rör endast var åttonde13-åring på sig tillräckligt mycket varje dag. Att långvarigt stillasittande och fysisk inaktivitet kan utgöra en hälsorisk är väldokumenterat och kan ge depression, diabetes typ 2, sömnstörningar, stroke och hjärtinfarkt, demens och benskörhet (http://www.fyss.se/).

Vi vill ge förutsättningar för ett aktivt och hälsosamt liv som en naturlig del av vardagen.
Utöver ökad aktivitet och hälsomässiga effekter, ser vi också att trivselaktiviteterna gör att ungdomar lättare kommer i kontakt med varandra.

Till toppen3. varför söker eleverna om att bli trivselledare på högstadiet?

Vår erfarenhet säger att det är viktigt att eleverna på högstadiet själv önskar och ansöker om att bli trivselledare. Återkoppling från skolorna säger att elever från de högre stadierna som söker är mycket mer motiverade för uppdraget. Eleverna som söker fyller i ett ansökningsformulär hemma eller på skolan. Här kan de uppge om de har speciella intressen för aktiviteter som de önskar att använda som trivselledare.Till toppen4. vem kan söka om att bli Trivselledare?

Alla mobbningsfria elever från åk 7-9 kan söka om att bli trivselledare. Det skall finnas aktiviteter för alla så det är viktigt med mångfald i trivselledargruppen.Til toppen5. Hur motiveras eleverna till att söka?

Klassläraren/mentorn visar en Powerpointpresentation om Trivselprogrammet för klassen/stadiet. Här får eleverna information om programmet och blir förhoppningsvis motiverade att söka. Elever som varit trivselledare kan också vara med och rekrytera och motivera andra till att bli trivselledare.


Till toppen6. vilken uppföljning får den vuxne/pedagogen som har ansvar for trivselledarna från Trivselprogrammet? 

Den TL-ansvariga på skolan med ansvar för programmet deltar på uppstartsmöte samt informationsträff om programmet samt deltar på två årliga utbildningsdagar med trivselledareleverna. De är också med på de två årliga nätverksträffar där de träffar och utbyter erfarenheter med varandra.
Till toppen7. vilken Utbildning får eleverna från Trivselprogrammet? 

Trivselledarna får utbildning på utbildningsdagarna som är i Trivselprogrammets regi. Här får eleverna lära sig att leda och organisera lekar och aktiviteter. På kurserna läggs också fokus på att vara en vänlig, respektfull och inkluderande Trivselledare.
Till toppen


8. På vilket sätt och hur ofta ska trivselledarna följas upp från skolan?

Den TL-ansvariga vuxna person på skolan har ett speciellt ansvar för trivselledarna.  Regelbundna planeringsmöten hålls av den TL-ansvariga tillsammans med trivselledarna där man planerar och utvärderar arbetet kontinuerligt. Trivselledarna skall också löpande kunna vända sig till den TL-ansvariga med frågor och funderingar.

Till toppen9. Vad gör man när det är dåligt väder vintertid och de flesta vill vara inne?

Utomhusaktiviteterna fortgår, men kompletteras med aktiviteter inomhus som t ex spel, schack, kortspel, dart, dans, bordtennis mm.


Till toppen


10. var kan man hitta förslag till aktiviteter på högstadiet?

Trivselledarna använder sig av en manual med över 400 illustrerade rastaktiviteter. Denna manual uppdateras med jämna mellanrum. På utbildningsdagarna får eleverna också givetvis inspiration och nya idéer.Till toppen


11. Hur många trivselledare rekommenderar Trivselprogrammet att man har på högstadiet?

Det bör vara ca 2-3 TL per klass. Man kan emellertid ha 4 i en klass och ingen i en annan klass. Poängen är att det bör vara 2-3 i genomsnitt per klass.Till toppen


12. vem väljer ut vem som får vara Trivselledare?

Klassläraren samlar in ansökningarna och gör en värdering av kandidatens lämplighet som trivselledare. Denna värdering förmedlas vidare till den TL-ansvariga på skolan som gör en helhetsbedömning utifrån alla sökandes aktivitetsönskningar och intressen. Om det finns för många lämpliga ansökningar så sker lottdragning.


Till toppen


13. Får man några fördelar av att vara trivselledare? 

Trivselledarna på skolan får gå på utbildningsdag två gånger per år tillsammans med andra trivselledare från andra skolor i samma nätverk. De får påverka vilka aktiviteter som skall finnas på skolgården. De får också ett Kultur- och aktivitetskort under den period de är trivselledare. Kortet ger gratis entré eller rabatter på entréavgifter på olika kulturella utbud såsom bad, minigolf, bowling mm. De får också ett arbetsintyg för det goda arbete de utfört under terminen som de kan använda när de söker sommarjobb etc. Dessutom tackas de för sin insats av skolan i slutet av perioden. Detta arrangemang kan vara allt från pizza och bio till att baka bullar och spela brännboll. Det är enormt viktigt för hela Trivselprogrammets utveckling på skolan att Trivselledarna uppmärksammas på ett positivt sätt och att de känner sig uppskattade för det jobb de gör. Positiv uppmuntran från speciellt de vuxna på skolan är oerhört viktigt för att få trivselledareleverna att växa i sin roll.
Till toppen


14. Är Trivselprogrammet ett Antimobbningsprogram?

Nej. Trivselprogrammet är ett aktivitetsprogram på rasterna - lett av elever med stöd av vuxna. Ett antimobbningsprogram däremot är ett attityds/beteende-förändringsprogram lett av vuxna. Kombinerat med goda handlingsplaner är målet med Trivselprogrammet också att kunna reducera mobbningstalen på skolan och självklart öka trivseln.


Till toppen

15. Vad kostar det att vara med i trivselprogrammet?

Hör av dig till oss på post@trivselledare.se för pris.

 
 
Trivselledare TL på Youtube
Följ oss på Facebook
Skriv ut.
Lägg till i Favoriter.
Tipsa en vän.
 
E-post: post@trivselledare.se
Utveckling och genomförande:
assist2net

Samarbetspartners:
 
© Copyright 2009-2018 Trivselsleder AS. Programmet som helhet skyddas av upphovsrätten. Dessa rättigheter tillhör programmet Trivselsleder AS. Programmet, inklusive alla material - muntligt och skriftligt - kan endast användas av medlemmsskolor.