Vårt senaste tillskott i TL-familjen: Trivselpatrullen - Aktivitet och inkludering i förskolan.

Nu har Trivselprogrammet utvecklat en modell för förskolan där de äldsta barnen får vara Trivselpatrull!

Trivselpatrullen har utvecklats ifrån Trivselprogrammet som är Skandinaviens största program för aktivitet och inkludering i skolan.Trivselprogrammet ger goda effekter när det handlar om elevernas aktivitetsnivå och den psykosociala miljön på skolan.

Trivselpatrullen skapar mer aktivitet och lek både ute och inne på förskolan.

TP är ett förebyggande arbete där förskolan får kontinuitet i arbetet med lek och fysisk aktivitet då programansvarig följer ett strukturerat årshjul med återkommande TP-kurser för all personal i förskolan.

En del av det förebyggande arbetet mot mobbning i förskolan är att stimulera till lek och att hjälpa barnen att skapa vänskapsrelationer.

Med Trivselpatrullen önskar vi att Trivselpatrullansvarig (TPA)och personalen i förskolan ska delta ännu mer i leken tillsammans med barnen. Barnen lär sig lekkoderna genom att observera de vuxna som positiva förebilder i leken.

Med trivselpatrullen ska förskolan, utan för mycket organisering, skapa förutsättningar för mer lek, både inomhus och utomhus. De äldsta barnen får ta mer ansvar och bli mer delaktiga i sin egen vardag. De växer i sin roll som TP när de tar med andra barn i lek, visar empati och tröstar om någon är ledsen.

Det är viktigt att alla barn få uppleva att de deltar i lek tillsammans med andra barn. Detta ställer krav på de vuxna att vara med och stötta barnen i leken, kunna fånga upp de barn som är utanför och som tycker det är svårt att komma med i en lek.                                                                  
 
 
Trivselledare TL på Youtube
Följ oss på Facebook
Skriv ut.
Lägg till i Favoriter.
Tipsa en vän.
 
E-post: post@trivselledare.se
Utveckling och genomförande:
assist2net

Samarbetspartners:
 
© Copyright 2009-2018 Trivselsleder AS. Programmet som helhet skyddas av upphovsrätten. Dessa rättigheter tillhör programmet Trivselsleder AS. Programmet, inklusive alla material - muntligt och skriftligt - kan endast användas av medlemmsskolor.