Om Trivselprogrammet

 
Trivselprogrammet är ett program för aktivitet och inkludering i grundskolan med över 1350 medlemsskolor i Sverige, Norge och på Island. Med Trivselprogrammet ger vänliga och respektfulla trivselledare (från årskurs 3-9) de andra eleverna på skolan en möjlighet till ökad aktivitet och trygghet på rasterna.
I Sverige är nu ca 320 skolor med i programmet och nya tillkommer kontinuerligt!

Trivselprogrammets mål är att:
  • Öka trivseln
  • Främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna
  • Bygga goda vänskapsrelationer
  • Förebygga konflikter och mobbning
  • Främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt
  • Främja ökad aktivitet i undervisningen
Kombinerat med goda handlingsplaner eller program mot mobbning är målet att trivselprogrammet också skall kunna bidra till att minska mobbning och öka trivseln. Skolorna uppmanas till att ha egna upplägg för att upptäcka och förhindra mobbning.

Mätning av sociala effekter och utvärdering av programmet
Trivselprogrammet genomförde 2015 och 2016 externa enkätundersökningar på trivselledarskolor. De vuxna TL-ansvariga som ansvarar för programmet på skolorna svarade på frågor om programmet. Här är ett utdrag.

86,0%menar att aktiviteten var högre till mycket högre på trivselledarrasterna.
71,8% menar att konflikter mellan elever var lägre till mycket lägre.
73,4% menar att Trivselprogrammet bidragit till att minska mobbningen på skolan.
84,2% menar att färre elever går ensamma på rasterna.


Manualer och kulturkort
Trivselledarna använder sig av lekmanualer med ca 400 illustrerade rastaktiviteter och lekar. Trivselledarna får också ett kulturkort som ger dem rabatt eller gratis inträde på olika kulturella eller idrottsliga arrangemang runt om i landet.

Trivselledare
Trivselledaren har ansvaret för att ta fram, förbereda och organisera lekar och aktiviteter på raster samt planera och utvärdera arbetet på regelbundna möten. Att var Trivselledare ger eleven en chans att växa som individ och upptäcka nya positiva egenskaper hos sig själv.

Programmet bidrar till en ökad vänskap över årskurserna då de stora ofta hjälper och leker tillsammans med de yngre eleverna. På skolgården skapas en vänlig, inkluderande och trygg atmosfär som alla har glädje av. Trivselledarna utbildas i lekar, aktiviteter och värderingsfrågor i trivselledarprogrammets regi.
Här går man igenom ett urval av populära lekar och aktiviteter. Trivselledarna lär sig också hur de ska leda och hålla en aktivitet samt hur man leder på ett vänligt,  inkluderande och respektfullt sätt.

Med synliga trivselledarvästar eller kaptensbindlar skall trivselledarna leda och försöka få med alla som vill vara med på lekar och aktiviteter på skolgården. Trivselledarna är inte ute på rasten för att hålla ordning utan trivselprogrammet uppmanar alla elever på skolan att vara uppmärksamma på mobbning
och då anmäla detta till de vuxna.

Kommentarer
”Vi har TL tycker det är ett jättebra koncept! Involverar både rast, fritids och lektioner. Varje termin åker TL-eleverna på utbildning, TL-ansvariga åker på ytterligare en utbildning. Där presenteras nya lekar, eleverna träffar andra elever som ska vara ledare på sina skolor och som vuxen är det inspirerande att träffa/skapa nya kontakter med andra TL-ansvariga. Personen som håller i utbildningen är mycket proffsig (olika distrikt) och finns tillgänglig som bollplank jämt. Tanken med "ett koncept" istället för "göra det själv" tycker jag är storheten, lättare att få in leken i "allvaret" och få upp ögonen i ett större perspektiv. Tycker det är kul att skolan satsar på mig och det området jag brinner för. Ser det som ett kanonkomplement till övrig kompetens”.
Sofia Ekeroth, Bäckskolan, Kinda kommun

”Hela skolan har kommit igång med lekar. TL har smittat avsig. Ensamma barn har varit med. Pedagoger är säkra på att effekten berorpå TL”.
Åkeredsskolan, Göteborg


Trivselledare på de lägre stadierna (Låg/mellan) genomför ett NOMINERINGSVAL
Nomineringsvalet av trivselledare genomförs två gånger om året. Trivselledare nomineras anonymt av sina klasskamrater med utgångspunkt att de som nomineras är vänliga och respektfulla mot andra elever.
Resultatet av trivselledarnomineringen följs som huvudregel av klassläraren, men klassläraren har vid vissa tillfällen beslutanderätt över elevernas nominering. Detta innebär att en elev som varit inblandad i mobbning inte kan utses som trivselledare förrän han eller hon har fått ett inkluderande och vänligt förhållningssätt till sina kamrater. Detta gäller även för ”negativt populära” elever som t.ex. utestänger andra elever i lekar på skolgården.

Läroplanen säger att skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverka till att hjälpa andra människor, där varje elev respekterar andra människors egenvärde (Lgr 11, 2.1). Vidare säger läroplanen att alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper (Lgr 11, 2.1). Att elever som skall utses till trivselledare är mobbningsfria, är sålunda en självklarhet. För att möjliggöra variation på posten som trivselledare, kan läraren låta den som redan varit trivselledare två gånger på rad få stå över nästa period.

Elever på Högstadiet ansöker om att bli Trivselledare
Eleverna på högstadiet (åk 7-9, alt. åk 6-9)) ansöker om att bli trivselledare genom att fylla i en ansökan. Trivselledare på högstadiet använder kaptensbindel och utgår från aktiviteter anpassade för högstadiet. Trivselledarna på högstadiet arrangerar ofta turneringar och andra gemensamma aktiviteter.

Varför satsa på ökad aktivitet på rasterna?
Enligt Världshälsoorganisationen(WHO) bör barn och ungdomar vara aktiva minst 60 minuter varje dag (2010). Tyvärr är det långt ifrån alla som når upp till det.
Enligt Folkhälsomyndighetens undersökning om skolbarns hälsovanor (2013/2014) rör endast var åttonde 13-åring på sig tillräckligt mycket varje dag. Att långvarigt stillasittande och fysisk inaktivitet kan utgöra en hälsorisk är väldokumenterat och kan ge depression, diabetes typ 2, sömnstörningar, stroke och hjärtinfarkt, demens och benskörhet (http://www.fyss.se/).

— I våra stora undersökningar ser vi att ca. 60% av all mobbning sker på skolgården, och vi vet att god säkerhet från vuxna och spännande aktiviteter för ungdomar är två viktiga faktorer som kan bidra till att
förebygga mobbning.
(André Baraldsnes, Olweus-programmet).
 
 
Trivselledare TL på Youtube
Följ oss på Facebook
Skriv ut.
Lägg till i Favoriter.
Tipsa en vän.
 
E-post: post@trivselledare.se
Utveckling och genomförande:
assist2net

Samarbetspartners:
 
© Copyright 2009-2018 Trivselsleder AS. Programmet som helhet skyddas av upphovsrätten. Dessa rättigheter tillhör programmet Trivselsleder AS. Programmet, inklusive alla material - muntligt och skriftligt - kan endast användas av medlemmsskolor.