Trivseldans

 
Vi har varit tvungna att ta bort musiken till några av Trivseldanserna pga av upphovsrättigheter. Kostnaderna för att få lov att använda videorna med upphovsrättsskyddad musik är så stora att vi inte har råd med det. Därför måste ni tyvärr köpa musiken via länkarna under respektive dans och spela den samtidigt som instruktionsvideon går.

Vi beklagar det merjobb som detta innebär för er.Trivselsdans 19
What about us, Tiestos AFTR HRS Remix av Pink

Intro             Stå med armarna ner med knutna händer
Sätt de knutna händerna till höfterna med handflatan uppåt
En knuten hand framför pannan, en på höften
Knutna händer till höfterna med handflatan uppåt
En knuten hand framför pannan, en på höften

Vers 1           Ta två steg fram och vrid åt sidan i steget(hö,vä)
Tre steg fram och gör ett basket-skott
Backa fyra steg, hoppa isär, ihop, isär, ihop
Gör allt fyra gånger; variera med fotbollsnick, en spark framåt, ett freesytylehopp

Prechorus      Två V-steg, sträck upp en arm med knuten hand, hö, vä, sätt handen på höften, hö, vä
Snurra runt ett varv och toucha med ena foten fyra ggr, armen utsträckt med knuten hand
Gör allt två ggr, snurra åt olika håll

Refräng         Armarna i ett V över huvudet med knutna händer, hoppa fyra hopp
Jogga/hoppa sex steg framåt och sex steg tillbaks till din plats
Armarna i ett V över huvudet med knutna händer, hoppa fyra hopp
Klappa sex gånger över huvudet

Mellanspel     Två dyk från sida till sida
Utfallssteg framåt, hö, vä, x2
Två djupa sidsteg åt hö, boxa två ggr i steget
Hoppa på stället som en målvakt
Två djupa sidsteg åt hö, boxa två ggr i steget
Hoppa på stället som en målvakt

Outtro           Sträck ut en arm åt sidan, sträck ut den andra, sträck fram båda armarna med knutna händer, dra ner dem till höften
Sträck ut en arm åt sidan, sträck ut den andra, sträck upp båda armarna överhuvudet med knutna händer.

Moment
Vers
Prechorus
Refräng
Vers
Prechorus
Refräng x2
Mellanspel
Refräng x2
Outtro

Trivselsdans 18

 Trivseldans 17
 
 

TL-dans 17: Move Your body – Alan Walker remix” by Sia
Intro            Stå still i en position som du bestämmer själv!
II

Vers             Gå 4 långsamma steg framåt, armarna sträcks rakt ut, i kors över bröstet,
IIII                sträcks rakt ut, sträcks upp över huvudet(8).
IIII                Backa 8 steg bakåt, veva med armarna över huvudet(8).
Hälften av dansarna startar, då står andra hälften stilla i sin position. Sen byts de av. Grupperna gör momentet två gånger var(Om man vill kan alla istället göra alla 4 gångerna tillsammans).

Prechorus    2 V-steg(8), peka fram hö, vä(2),lägg händerna på axlarna hö, vä(2).
IIII                Hoppa sida-sida hö, vä, x2(4). Samtidigt som man hoppar vrider man ett
IIII                kvarts varv åt hö (Allt görs x4 så att man till slut är vänd framåt igen).

Refräng        Två steg fram(2), hoppa isär(1), stå still(1), gunga djupa sida-sida(4), två
IIII                armbågar åt sidan hö, vä(4), sträck ut en arm åt sidan hö, vä(2),
IIII                klappa två ggr över huvudet(2).
Hoppa tillbaks till din plats och tryck händerna upp i taket(8), hoppa på stället och vänd dig framåt med händerna upp i taket (8)
(Allt görs x2).

Paus             Dab!
½   
              
Outtro          Stanna i en position som du bestämmer själv(8)byt och stanna i en ny position(8).
IIII                (Alltx2).                        

Moment
Intro
Vers
Prechorus
Refräng
Paus
Vers
Paus
Prechorus
Refräng
Outtro

 Trivseldans 16
 
 

TL-dans 16: "No money" - Galantis

Vers 1           Ett steg fram med höger fot,(4)ett steg fram med vänster fot(4)

llll                  Ett steg bak med vänster fot,(4)ett steg bak med höger fot(4)

                      (allt x2, andra omgången görs handrörelser till varje steg):

 Händer i kors framför kroppen, öppna handflator vid sidan av kroppen(4)

 

llll                 En knuten hand fram, svep åt sidan, backa 4 steg(hö)(8)

                     Knä i golvet, res upp x2(8)

                     En knuten hand fram, svep åt sidan, backa 4 steg(vä)(8)

                     Knä i golvet, res upp x2(8)

 

Prechorus    Gå 4 step-touch framåt(8)

llll                Armar böjda framför kroppen, vicka upp och ner, solnedgång(8)

                    Gå 4 step-touch bakåt(8)

                    Armar böjda framför kroppen, vicka upp och ner, solnedgång(8)

 

Refräng         Hoppa med dubbla händer över huvudet(8)

llll                 Sidsteg hö(4),hoppa 2 jämfotahopp med böjda armar, hoppa brett isär med armar ner mot golvet på  sidorna(4)

                    Hoppa med dubbla händer över huvudet(8)
Sidsteg vä(4),hoppa 2 jämfotahopp med böjda armar, hoppa brett isär med armar ner mot golvet på sidorna(4)

 

llll                 Gåpå stället(8)

Sidsteg hö(4),hoppa 2 jämfotahopp med böjda armar, hoppa brett isär med armar ner mot golvet på sidorna(4)

Gå på stället(8)

Sidsteg vä(4),hoppa 2 jämfotahopp med böjda armar, hoppa brett isär med armar ner mot golvet på sidorna(4)

 

Mellanspel   Hoppa små jämfotahopp framåt med armar rakt ut, vinka uppåt(8)

llll                Hoppa små jämfotahopp åt hö med armar rakt ut, vinka uppåt(8)

                    Hoppa små jämfotahopp bakåt med armar rakt ut, vinka uppåt(8)

                    Hoppa små jämfotahopp åt vä med armar rakt ut, vinka uppåt(8)

 
Outtro          En knuten hand fram, svep åt sidan, backa 4 steg(hö)(8)

                    Knä i golvet, res upp x2(8)

                    En knuten hand fram, svep åt sidan, backa 4 steg(vä)(8)

                    Knä i golvet, res upp x2(8)

Moment:

Vers

Prechorus

Refräng

Vers

Prechorus

Mellanspel

Refräng

Outro


Trivseldans 15


 
TL-dans 15: Major Lazer,”Light it up”

Intro

Knäppmed fingrarna

Vers                                                      
Gå 4 Steg åt hö, borsta av axeln, 2x hö, 2x vä
Gå 4 Steg åt vä, borsta av axeln, 2x hö, 2x vä
Gå 4 Steg åt hö, armbåge åt sidan, 2x hö, 2x vä
Gå 4 Steg åt vä, armbåge åt sidan 2x hö, 2x vä

Prechorus
Gå 4 steg fram med armarna i kors
Starkaarmar över huvudet 4x, hö, vä, hö, vä
Dra snabbt ner-upp med en armöver den andra + stamp med en fot, 4x hö, 4x vä
Gå 8 små steg bakåt med bredaben, en hand vinkar lågt
Dra snabbt ner-upp med en armöver den andra + stamp med en fot, 4x hö, 4x vä

Refräng
4relaxade hoppsa-steg
Armar åt sidan, armar raktuppåt 2x 
(alltx4. Rör dig fritt 2x, därefter tillbaks till din plats, 2x)

Mellanspel
Gå 8 steg på stället
Gå 8 steg på stället
- vrid ut steget ochhänderna med knutna nävar
X2
Sitt ner/upp i två hack 2x

Outro
Peka i kors framför kroppen med en hand i taget,
Peka snett uppåt med en hand i taget,
Sitt ner på huk med händerna i golvet, vänd dig bort

Moment
Intro
Vers
Prechorus
refräng
Vers
Prechorus
Refräng
Mellanspel
Refräng
Outro


Trivseldans 14


 
TL-dans 14: Sigala,”Easy love”


INTRO
Klappa i händerna i takt till musiken.                                                              
Gå 4 steg till hö, klappa 2
Gå 4 till vä, klappa 2 (x2)
VERS
Kliv fram brett & djupt med sidan mot, händerna på knäna, hö, vä. Kliv isär brett åt sidan, sträck armar åtmotsatt håll med knutna nävar, hö, vä (x2)

PRECHORUS
2 x V-steg
Armar sträcker snett uppåt, skvätt 2 neråt (x2)
(allt x2)

REFRÄNG
Hoppa med armen uppsträckt och handflatan framåt, 4 hö, 4 vä
Benen brett isär, armar sträcker åt var sitt håll &duttar 2 ggr, korsa armarna framför kroppen & dutta 2 ggr (x2)
Gå 4 steg fram, peka snett uppåt, klappa 2
Gå 4 steg till hö, peka snett uppåt, klappa 2
Gå 4 steg bakåt, peka snett uppåt, klappa 2
Gå 4 steg till vä, peka snett uppåt, klappa 2

MELLANSPEL
Gå på stället (2x8)
Gå på stället och klappa(2x8)

OUTRO
Kliv fram brett & djupt med sidan mot, händerna på knäna, hö, vä. Kliv isär åt sidan, sträck armar åtmotsatt håll med knutna nävar, hö, vä, hö

Moment
Intro
Vers
Prechorus
Refräng
Mellanspel
Vers
Prechorus
Refräng
Mellanspel
Refräng
Outro

Trivseldans 13 
 
 

TL-DANS nr 13 Deorro & Chris Brown ” Five more hours”
                

Dra armarna till bröstet, sen framåt med knutna nävar. Sträck ut fingrarna till en blomma med handflatorna framåt.

Vers               IIII IIII        
Armar fram och handflator fram, vrid händerna, hö, vä (x8)
Armar åt sidan med handflatan utåt, hö, vä + kliv ut med benen, hö, vä
Armar fram med handflatan fram, hö, vä + kliv ihop med benen, hö, vä (x2)
Gå på stället + soluppgång och solnedgång, 4 step touch + markera med knytnävarna framför bröstet (x2)

Brygga           IIII              
Gå 4 steg fram
6 Steptouch + klapp
Gå 4 steg tillbaks
6 Steptouch + klapp

Refräng          IIII IIII        
Hoppa höga & breda hopp från sida till sida med klapp (x4)
Gå 8 steg i en cirkel åt hö
Hoppa höga hopp från sida till sida med klapp (x4)
Gå 4 långsamma steg i en cirkel åt hö
Hoppa jämfota åt sidan, med armarna pumpande neråt, hö, vä, hö, hö; vä, hö, vä, vä(x2)
Hoppa på ett ben med springande armar, hö, vä, hö, hö, Vä, hö,vä, vä (x2)

Mellanspel     IIII              
Armar åt sidan med handflatan utåt, hö, vä + kliv ut med benen, hö, vä
Armar fram med handflatan fram, hö, vä + kliv ut med benen, hö, vä (x4)

Moment

Intro
Vers
Brygga
Refräng
Vers
Brygga
Refräng
Mellanspel
Brygga
Refräng (halva= 4x8)
 Trivseldans 12


Länk till videon


Instruktionsvideo TL dans 12


Länk till videon


Musik: ”Samsara” med Tungevaag & Raaban

Vers 1    
IIII Armarna framför bröstet i en fyrkant. Lyft hö arm, lyft vä arm x 2
Armarna i vinkel åt sidorna; en upp, en ned, byt med paus i mitten x 2

IIII Gå 4 steg fram, hoppa från sida till sida, gå 4 steg bakåt, hoppa från sida till sida (x2)
    
Prechorus
IIII Gå 4 steg åt hö, hoppa och tryck händerna upp i taket,
Gå 4 steg åt vä, hoppa och tryck händerna upp i taket.
V-steg x 4.
IIII Gå på stället (1-4), gå på stället och lyft armarna över huvudet (5-8),
hoppa och tryck händerna upp i taket (x2)

Mellanspel 1
I Banka med höger hand(1-6), svep högt med höger hand (7-8)

Refräng
IIII Gå 4 bestämda steg framåt, boxa hö, vä, hö, vä med bägge händerna
Gå 4 bestämda steg bakåt, sträck ut armarna, korsa armarna x2.
Gå 4 bestämda steg framåt, boxa hö, vä, hö, vä med bägge händerna
Gå 4 bestämda steg bakåt, sträck ut armarna, korsa armarna x2.

IIII Tå/fot snett fram, armar korsar framför hö, vä, hö, vä
Armar i cirkel framför kroppen, x4  
Tå/fot snett fram, armar korsar framför hö, vä, hö, vä
Armar i cirkel framför kroppen, x4

Mellanspel 2
I Vänd bakåt, vänd tillbaks

Vers 2    
IIII Armarna framför bröstet i en fyrkant. Lyft hö arm, lyft vä arm x 2
Armarna i vinkel åt sidorna; en upp, en ned, byt med paus i mitten x 2

IIII Gå 4 steg fram, hoppa från sida till sida, gå 4 steg bakåt, hoppa från sida till sida (x2)

Prechorus
IIII Gå 4 steg åt hö, hoppa och tryck händerna upp i taket,
Gå 4 steg åt vä, hoppa och tryck händerna upp i taket.
V-steg x 4.

Mellanspel 1
I Banka med höger hand(1-6), svep högt med höger hand (7-8)
Refräng
IIII Gå 4 bestämda steg framåt, boxa hö, vä, hö, vä med bägge händerna
Gå 4 bestämda steg bakåt, sträck ut armarna, korsa armarna x2.
Gå 4 bestämda steg framåt, boxa hö, vä, hö, vä med bägge händerna
Gå 4 bestämda steg bakåt, sträck ut armarna, korsa armarna x2.

IIII Tå/fot snett fram, armar korsar framför hö, vä, hö, vä
Armar i cirkel framför kroppen, x2 (1-4) gå runt (5-8).
Tå/fot snett fram, armar korsar framför hö, vä, hö, vä
Armar i cirkel framför kroppen, x2 (1-4) gå runt (5-8).

IIII Hoppa fyra gungiga hopp framåt, armarna framför bröstet i en fyrkant.  (1-8)
Gå 8 steg runt, tillbaks till start (1-8)
Hoppa fyra gungiga hopp framåt, armarna framför bröstet i en fyrkant.  (1-8)
Gå 8 steg runt, tillbaks till start (1-8)

Avslut: Stanna med armarna framför bröstet i en fyrkant, en arm upp!


 

Trivseldans 11
Musik: «Break Free» med Ariana Grande

Intro Stå stilla
II

Vers
IIII Två steg åt hö med armar framför kroppen, knutna nävar
Kliv fram och tillbaks med framskjutet bröst, armar ner, knutna nävar
(allt x2)

IIII Gå step-touch framåt
 armar i kors, sträck ut och dutta två med knutna nävar (x 2)
 Gå step-touch tillbaks och klappa,
 armar i kors, sträck ut och dutta (x2)

Prechorus
II Brett, djupt steg åt hö med händerna på benen, kliv ihop och korsa armar över huvudet (x 2)
 Hoppa från sida till sida, armar gör solnedgång
II Brett, djupt steg åt vä med händerna på benen, kliv ihop och korsa armar över huvudet (x 2)
 Hoppa från sida till sida, armar gör solnedgång
 
Refräng
IIII Jacks rakt, åt sidan, med böjda armar (x2)
V-steg hö, vä + hö arm upp, vä arm upp, hö arm ner, vä arm ner i kors, klappa två gånger
 (allt x2)

X-tra
I Hoppa på stället
I Gå på stället

Mellanspel
III  Gå runt fritt
I Gå tillbaks till din plats
IIII Gå på stället med armar; fram, upp, åt sidorna, ner (x2)
I Hoppa på stället

Outro
IIII Gå på stället med armar; fram, upp, åt sidorna, ner (x2)
I Svep med armarna och sätt de i kors

Moment:
Intro
Vers
Prechorus
Refräng + X-tra
Vers
Prechorus
Refräng
Mellanspel
Refräng
Refräng
Outro

Du kan alltid välja att bara göra stegen med benen och vänta med armrörelserna tills du känner dig säkrare! I refrängen kan du för att förenkla hoppa över V-steget och istället klappa två gånger till. Trivseldans 10Musik: Calvin Harris - «Summer»

Moment:

Vers 1:
• Gå 4 steg fram och 4 steg tillbaks, rulla med höften/gå på stället (X2)
• Gå 4 steg fram och lyft armarna upp och ut i ett V, gå 4 steg tillbaks och håll ihop händerna framför kroppen, sätt H fot åt sidan, sedan V (H, V ,H ,V) och håll kvar händerna mot varandra framför kroppen(X2).

Vers 2:
• Gå 4 steg snett bakåt och boxa neråt, gå 4 steg tillbaks samtidigt som du snurrar runt och boxar uppåt (X4).

Refräng:
• Dubbelhopp till H, dubbelhopp till V och tryck armarna upp över huvudet, boxa neråt H, V, H ,V (X4)
• Sätt en fot långt ut till sidan (H, V x4) jobba lågt med överkroppen, stanna på den åttonde takten (X4) 

Blocken kommer i följande ordning:
Vers 1
Vers 2
Refräng
Vers 1
Vers 2
Refräng
Vers 1 (Endast en gång per moment)
Vers 2
Refräng

 Trivseldans 9


Instruktionsvideo


Musik:Klingande - «Jubel»

Intro
H arm upp, V arm upp, drag bägge armarna ned längs sidan

Sträck H arm fram och drag lugnt tillbaks, sträck V arm fram och drag lugnt tillbaks, sträck bägge armarna långt fram och tillbaks igen.

Saxofon:
Kliv med H fot till sidan och sträck armarna åt V och dra ner, kliv med V fot till sidan och sträck armarna åt H och dra ner (x2)

Gå två fram och två bak (V-steg) låt armar rulla med längs sidan (x4)

Kliv med H fot till sidan och sträck armarna åt V och dra ner, kliv med V fot till sidan och sträck armarna åt H och dra ner (x2)

Sträck dig långt mot H, sträck dig långt mot V, kliv ihop och kryp ihop

Refräng
Gå cha, cha i sidled, sträck armar med diagonala cirkelrörelser(x7)
Vinka med armarna över huvudet fram och tillbaka (x 4)

Gå cha, cha i sidled, sträck armar med diagonala cirkelrörelser(x6)
Vinka med armarna över huvudet fram och tillbaka (x 6)

Gå cha, cha i sidled, sträck armarna med diagonala cirkelrörelser (x6)
Vinka med armarna över huvudet fram och tillbaka (x 4)

Gå cha, cha i sidled, sträck armarna med diagonala cirkelrörelser (x6)
Vinka med armarna över huvudet fram och tillbaka (x 4)

Mellanspel
Gå fyra långsamma steg i cirkel och sträck en och en arm upp för varje steg

Gå två fram och två bak (djupa v-steg) (x8)

Dra en axel bakåt, markera axelrörelserna (x8)
Små sidhopp med vridning, lyft ett knä, dra ner en arm i (x8)

Dra en axel bakåt, markera axelrörelserna (x8)
Små sidhopp med vridning, lyft ett knä, dra ner en arm i taget(x8)

Blocken kommer i följande ordning:

  • Intro
  • Saxofon
  • Refräng
  • Mellanspel
  • Saxofon
  • Refräng

Trivseldans 8


Låt: ”Timber”, Pitbull feat Ke$ha

A) Intro
H arm till sidan (sträck ut), Vänster arm till sidan (sträck ut), rulla två gånger med huvudet.


B)
Vers 1
H gå 2 diagonalt fram (sätt armbågen till sidan), V gå 2 diagonalt fram (sätt armbågen till sidan), stå på stället tryck ut armbågarna diagonalt ut åt sidorna (4 ggr i lugnt tempo)

H gå 2 diagonalt bak (sätt armbågen till sidan), V gå 2 diagonalt bak (sätt armbågen till sidan), stå på stället tryck ut armbågarna diagonalt ut åt sidorna (4 ggr i lugnt tempo)

H gå 2 diagonalt fram (sätt armbågen till sidan), V gå 2 diagonalt fram (sätt armbågen till sidan), stå på stället dra armarna (böjda) upp och ner framför kroppen (8 ggr i snabbt tempo)

H gå 2 diagonalt bak (sätt armbågen till sidan), V gå 2 diagonalt bak (sätt armbågen till sidan), stå på stället dra armarna (böjda) växelvis upp och ner framför kroppen (8 ggr i snabbt tempo)

 
C) Oooo,o, o, o

Hoppa från sida till sida och klappa ovanför huvudet och framför kroppen (4 ggr), ”vinka” med knäna (8 ggr) x 2.


D)  
Vers 2
4 cha-cha-steg framåt, 4 sidsteg till H(håll H hand på huvudet och dra armbågen åt sidan.

4 cha-cha-steg bakåt, 4 sidsteg till V(håll V hand på huvudet och dra armbågen åt sidan.


E)  
Refräng
Sätt H fot åt sidan, sätt V fot åt sidan, sätt H fot fram, sätt V fot fram.

Sätt H fot upp i luften åt sidan, sätt V fot upp i luften åt sidan, sätt H fot fram i luften, sätt V fot fram i luften.

Sätt H fot åt sidan, sätt V fot åt sidan, sätt H fot fram, sätt V fot fram.

Sparka H fot åt sidan, sparka V fot åt sidan, sparka H fot fram, sparka V fot fram


Blocken kommer i följande ordning:

ABDE/BCDE/BC

Trivseldans 7


INSTRUKTIONSVIDEO:


Musikk: Avicii - Wake me up

INTRO:
Vri høyre fot 2 ganger til høyre, gjenta med venstre fot.

VERS:
Gå 2 til siden og 2 tilbake (spill luftgitar)
Gå dobbel med bena (spill luftgitar).

Gå 4 frem (skyv armene ned, så opp).
Gå 4 tilbake (vink med armene).
Gå 2 til siden og tilbake (rull med armene).

BRIDGE:
4 riverdans-trinn.
4 piruettsteg, rolige.
8 piruettsteg, raske. Armene opp i luften.

REFRENG:
4 riverdans-trinn.
4 piruettsteg, rolige.
8 piruettsteg, raske. Armene opp i luften.

(Gjenta VERS, BRIDGE og REFRENG.)*

AVSLUTNING:
Gå 4 bakover, gå rundt tilbake, klapp!
Rockegitar!

Se instruksjonsvideoene for antall ganger hvert element skal danses.


Trivseldans 6


Musikk: Will.I.am and Britney Spears «Scream and shout»

ELEMENTER: OPPSETT:
Start/slutt:
Svøm m/ høyre arm, høyre fot «slide» rundt til siden, så venstre (x 4)

Vers 1:
2 sidesteg, boks diagonalt ned m/armer,
2 sidesteg tilbake, boks diagonalt opp m/armer (x2),
2 sidesteg, trekk armer opp,
2 sidesteg tilbake, sikksakk bevegelse m/armene (x2)

Refreng:
2 sidesteg, «Push up» med armene, «snu rundt»
4 boks opp m/ armene, 2x svøm enkel enkel dobbel m/armene
2 sidesteg tilbake, «Push up» med armene, «snu rundt»
4 boks opp m/armene, 2x svøm enkel enkel dobbel m/armene

Bridge:
«Lunges» enkel, enkel, dobbel, gjør som du vil med armene

Vers 2:
2 dype slidesteg til siden (rolig tempo), sirkel bevegelse m/ armene
4 steg tilbake (tempo), sirkel bevegelse m/ armene (x4)
Start

Vers 1

Refreng

Bridge

Vers 2

Vers 1

Refreng

Bridge

Vers 2:

Refreng

Slutt

Trivseldans 5


Musik: Florence and the Machine - «Spectrum (Say my name)»

Vers:
Tja tja tja H, V beveg deg fremover x 4
Dra armene diagonalt fra hverandre H, V x 4
Tja tja, tja H, V beveg deg bakover x 4
Dra armene diagonalt fra hverandre H, V x 4
Gjør dette en gang til.

Refreng:
Skyv armene vekselsvis opp og ned (rolig) x 4
Skyv armene vekselsvis over pannen (rolig) x 4
Gjør dette en gang til.
Skyv armene vekselsvis opp og ned (tempo) x 8
Skyv armene vekselsvis over pannen (tempo) x 8
Gjør dette en gang til.

Mellomspill:
Bøy ned og skyv overkroppen fra H til V og tilbake x 2
Skyv armene vekselsvis opp og ned (rolig) x 4
Skyv armene vekselsvis over pannen (rolig) x 4
Trivseldans 4


MUSIKK: Alexandra Joner (Feat. Madcon) - «Sunrise»

TRINN:

Refreng 1.del:
turn, turn, 4 hopp, h,v (x 4)
Refreng 2.del: 2 til siden, 2 tilbake, hel, hel, slide (x 2)

Vers: gå fire frem opp m/armer, gå fire bak ut m/armer (x2)
Sirkel bevegelse med høyre fot (x 8)

Rap: gyng dobbel dobbel (x 4) gyng enkel enkel (x 8)

(Gjenta alt en gang til)

Mellomspill:
hopp dobbel dobbel (x 2) hopp enkel enkel (x4) fremover, hopp dobbel dobbel (x 2) hopp enkel enkel (x4) bakover, skuldershake

Refreng 1.del: turn, turn, 4 hopp, h,v (x 4)
Refreng 2.del: 2 til siden, 2 tilbake, hel, hel, slide (x 2)

Vers: gå fire frem opp m/armer, gå fire bak ut m/armer (x2), sirkel bevegelse med høyre fot (x 8)

Rap: gyng dobbel dobbel (x 4) gyng enkel enkel (x 8)

Refreng 1.del:
turn, turn, 4 hopp, h,v (x 4)
Refreng 2.del: 2 til siden, 2 tilbake, hel, hel, slide (x 2)

(Gjenta alt etter mellomspill en gang til)


Trivseldans 3


MUSIKK: David Guetta - «Gettin’ Over You (Feat. Fergie & LMFAO)»

TRINN:
Dansen er satt sammen av disse fire blokkene:

1) (Armer) Opp h, opp v, ut h, ut v, ned h, ned v, kryss h, kryss v, vink 8, pek på YOU.

2) Boks enkel dobbel x 8, boks enkel dobbel m/hopp x 8

3) To sidesteg diagonalt fem h, to sidesteg diagonalt fem v,
1 albu, 1 strak arm
To sidesteg diagonalt bak h, to sidesteg diagonalt bak v,
1 albu, 1 strak arm

4) (Armer) Strekk og dra mot h, strekk og dra mot v,
2 store sirkler m/ strake armer, 2 tørk panne rolig, 4 tørk panne tempo (denne 4 er mellomspillet i sangen og kommer kun en gang)


Trivseldans 2


Musikk: Madcon (feat. Maad*Moiselle) - «Outrun the sun»

4x side steg til høyre, men klapp i hendene, så til venstre.
8x hel i gulv, vekselsvis høyre og venstre fot.
4x dobbel «hofte shake», 4 enkle, (beveg dere fremover)
4x dobbel «hofte shake», 4 enkle, (beveg dere bakover)
2x, pek med lang høyre arm, pek med lang venstre arm, kryss begge armer mot hverandre.
 (dette gjentas 2 ganger)
Løp 4 mot høyre, så mot venstre.
8x: Se mot høyre med hånden på pannen og skyv kroppen fra høyre til venstre, så fra venstre til høyre.
Bøy overkroppen ned mot gulv og rull opp igjen.
2x: pek med lang høyre arm, pek med lang venstre arm, kryss begge armer mot hverandre.
8x: ta vekselsvis høyre og venstre arm opp opp ned ned, strekk mot taket og ned mot gulvet.
Ta vekselsvis høyre og venstre arm opp opp ned ned, i biceps bevegelse, bøy albuleddet.
Ett skitt frem, armer ut, se opp og smil.Trivseldans 1


Musikk: Taio Cruz - «Break your heart»

Store sirkler med armene x 4
8 steg frem, dobbel vis muskler x 4
8 steg bak, dobbel vis muskler x 4
2 sidesteg (frem) diagonal høyre
2 sidesteg (frem) diagonal venstre
2 sidesteg (bak) diagonal høyre
2 sidesteg (bak) diagonal venstre
Dobbel, trekk albuene bak x 4
Dobbel, tørk støv av skulder x 4
8 hopp med arm opp (h, v) x 4

Hele dansen gjentas fire ganger gjennom sangen.
 
 
Trivselledare TL på Youtube
Följ oss på Facebook
Skriv ut.
Lägg till i Favoriter.
Tipsa en vän.
 
E-post: post@trivselledare.se
Utveckling och genomförande:
assist2net

Samarbetspartners:
 
© Copyright 2009-2018 Trivselsleder AS. Programmet som helhet skyddas av upphovsrätten. Dessa rättigheter tillhör programmet Trivselsleder AS. Programmet, inklusive alla material - muntligt och skriftligt - kan endast användas av medlemmsskolor.