Rörelsepauser och Pulshöjande aktiviteter

 

Enligt Världshälsoorganisationen(WHO) bör barn och ungdomar vara aktiva minst 60 minuter varje dag(2010). Tyvärr är det långt ifrån alla som når upp till det. Enligt Folkhälsomyndighetens undersökning ”Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/2014”, rör endast var åttonde 13-åring på sig tillräckligt mycket varje dag. Att långvarigt stillasittande och fysisk inaktivitet kan utgöra en hälsorisk är väldokumenterat och kan ge depression, diabetes typ 2, sömnstörningar, stroke och hjärtinfarkt, demens och benskörhet.

Daglig fysisk aktivitet ger bättre skolresultat och utvecklar motoriken samt har goda effekter på hälsan (Bunkeflostudien, 2012).

Kan man påverka koncentrationen genom träning? Enligt Anders Hansen, överläkare i psykiatri, så går det! Hansen menar att alla tankemässiga förmågor förbättras genom fysisk aktivitet och att det är det bästa man kan göra för sin hjärna (Anders Hansen, Hjärnstark 2016).
Fler och fler skolor upplever positiva effekter av att eleverna är fysiskt aktiva och erbjuder pulsträning innan eller under skoldagen.

Pulshöjande aktiviteter
I detta häfte har vi sammanställt en mängd olika förslag på pulshöjande aktiviteter som ni kan använda er av på skolan för att öka aktivitetsnivån hos barn och ungdomar. Låt gärna eleverna vara med och leda pulsaktiviteter.

Rörelsepauser används med fördel som ett avbrott i undervisningen för att öka koncentrationsförmågan och för att på ett enkelt sätt få in mer aktivitet under hela skoldagen. I detta häfte har vi sammanställt en mängd olika förslag på rörelsepauser som ni kan använda i klassrummet eller utomhus. Låt gärna trivselledarna leda rörelsepauserna!

Häftena hittar ni som medlemsskolor i dokumentbanken.
 
 
Trivselledare TL på Youtube
Följ oss på Facebook
Skriv ut.
Lägg till i Favoriter.
Tipsa en vän.
 
E-post: post@trivselledare.se
Utveckling och genomförande:
assist2net

Samarbetspartners:
 
© Copyright 2009-2018 Trivselsleder AS. Programmet som helhet skyddas av upphovsrätten. Dessa rättigheter tillhör programmet Trivselsleder AS. Programmet, inklusive alla material - muntligt och skriftligt - kan endast användas av medlemmsskolor.