nätverksträffar vt 18
Nätverksträffar hålls i vår v 15 och 16.

En gång per termin är det nätverksträff för alla TL-ansvariga i nätverket. Även intresserade kollegor är välkomna att delta.
Information och nya aktiviteter blandas med erfarenhetsutbyte och diskussioner kring arbetet med TL.

Om ni inte kan komma till den träff ni är inbjuden till är ni välkommen att anmäla er till någon av våra andra nätverksträffar.

 

 
 
Trivselledare TL på Youtube
Följ oss på Facebook
Skriv ut.
Lägg till i Favoriter.
Tipsa en vän.
 
E-post: post@trivselledare.se
Utveckling och genomförande:
assist2net

Samarbetspartners:
 
© Copyright 2009-2018 Trivselsleder AS. Programmet som helhet skyddas av upphovsrätten. Dessa rättigheter tillhör programmet Trivselsleder AS. Programmet, inklusive alla material - muntligt och skriftligt - kan endast användas av medlemmsskolor.