VÄLKOMMEN TILL TRIVSELPROGRAMMET!

Trivselprogrammet är Nordens största program för aktivitet och inkludering i grundskolan. Vi används av fler än 1350 skolor. Trivselprogrammet når i dag ut till över 300 000 barn och ungdomar, 30 000 lärare och utbildar årligen 70 000 elever till trivselledare.

  • Trivselprogrammet är en metod för skolor att få ökad aktivitet, trygghet och struktur på rasterna i grundskolan.

  • Trivselprogrammet är en del av ett förebyggande arbete på skolan för att komma tillrätta med konflikter, kränkningar och mobbning. 

  • Trivselprogrammet involverar och engagerar i hög grad eleverna i arbetet.

  • Programmet integreras enkelt i skolans ordinarie verksamhet och ger skolan fler verktyg för att skapa en aktiv, inkluderande och trygg miljö för eleverna.

  • Trivselledarelever från åk 3-9 på skolan planerar och organiserar strukturerade aktiviteter och lekar på rasterna för ökad aktivitet och trygghet för alla elever på skolan.

  • Som Trivselskola är man med och tar del av Trivselprogrammets samlade erfarenhet som utvecklats sedan 2009, tillsammans med över 1350 skolor i Norden.

Du kan läsa mer under fliken OM PROGRAMMET
TL: Presentation (norska) Sundbybergs kommun 
 
Trivselledare TL på Youtube
Följ oss på Facebook
Skriv ut.
Lägg till i Favoriter.
Tipsa en vän.
 
E-post: post@trivselledare.se
Utveckling och genomförande:
assist2net

Samarbetspartners:
 
© Copyright 2009-2018 Trivselsleder AS. Programmet som helhet skyddas av upphovsrätten. Dessa rättigheter tillhör programmet Trivselsleder AS. Programmet, inklusive alla material - muntligt och skriftligt - kan endast användas av medlemmsskolor.